با توجه به آغاز بازیهای مقدماتی جام جهانی فوتبال نصب صندلی در طبقه دوم استادیوم آزادی آغاز گردید.
شرکت تقویت سازه کارا مفتخر همکاری در این پروژه ملی است.این شرکت کاشت بولت و نصب صندلی در سالن ورزشی 12 هزار نفری آزادی ، استادیوم تختی و سالن کشتی شهدای هفتم تیر و سالن تیر اندازی آزادی و سالنهای ورزشی بسیاری دیگر را در رزومه خود دارد و پس از اخذ تاییدیه موسسه استاندارد وزارت ورزش و جوانان عهده دار تهیه چسب کاشت و نصب صندلیهای طبقه دوم ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی شده است.