گاهی اوقات بدلیل اشتباهات طراحی و یا اشتباهات اجرایی ملزم به افزایش تعداد بولت و یا تغییر سایز بولت اجراییمی شویم که از طریق کاشت آرماتور رزوه شده و یا کاشت بولت این امر به راحتی صورت میگیرد.

شرکت تقویت سازه کارا به عنوان دفتر مرکزی شرکت کالم آلمان در ایران کلیه امور مربوط به عملیات کاشت آرماتور و یا بولتهای گالوانیزه و یا استیل آلمانی ، اعم از طراحی و یا اجرا و همچنین انتخاب بهترین نوع چسب اجرایی را بعهده دارد، و این امر را به نحواحسنت با توجه به سابقه درخشان ، خود به درجه اثبات رسانده است.
دفتر فنی شرکت تقویت سازه کارا آمادگی ارایه هرگونه خدمات طراحی در این زمینه را عهده دار می باشد.
در ادامه عکسهایی از نمونه اجرایی به نمایش گذاشته می شود.

بولت

 

بیس پلیت

کاشت بولت