[zee_divider size=”divider-default”]

چسب هاي تزريقي

چسب تزریقی

 

در این چسب که در سه نوع مختلف ارائه می شود، آزادی عمل بالایی جهت انواع اتصالات ( انواع فلزات به بتن ) وجود دارد.

ادامه توضیحات …

 

[zee_divider size=”divider-default”]

چسب هاي کپسولي

چسب HPK v.p.k چسب

 

مقاومترین اتصال موجود جهت کاشت بولت در بتن (VPK )، و کاشت آرماتور انتظار در بتن و برخی از سنگها (HPK).

ادامه توضیحات …

 

[zee_divider size=”divider-default”]

انکرها

انکر kalm

 

این محصول در دو نوع انکرهای شیمیایی و مکانیکی  دسته بندی می شــوند که هر دو نــوع به صــــورت Galvanized  و   Stainless steel موجود می باشد.

ادامه توضیحات …