این نوع چسبها دارای دو جز می باشند که در دو محفظه یک قسمت رزین و قسمت دیگر ماده سخت کننده قرار گرفته است و با استفاده از گان (تفنگ) تزریق به قیف مخلوط کننده (میکسر) انتقال به میزان لازم انتقال داده می شودو از طریق نازل درون سوراخ تعبیه شده تزریق می گردد.

 

چسب تزریقی

 

چسبهای کارتریجی از نظر طول عمر به دو نوع تقسیم می شوند:

نوع غیر سازه ای ، معمولی

چسبهای نوع معمولی دارای طول عمر ۵ ساله می باشند و بیشتر در امور غیر سازه ای و موارد کار با عمر کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد.

چسبهای سازه ای

این نوع چسب که کاربرد سازه ای دارد و بیشتر موارد سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد و ویژگی طول عمر ۵۰ ساله (همزمان با طول عمر بتن) از ویژگی بارز و منحصر به فرد این نوع چسب می باشد.