چسبهای کپسولی از نمونه چسبهای پرکاربرد و پر مصرف در زمینه کاشت آرماتور و کاشت بولت در بتن می باشند.

چسب کپسولیچسب کپسولی

 

چسبهای کپسولی ، شیشه ای بسته به نوع مصرف و روش اجرا به دو نوع تقسیم می شوند.
چسبهایی که برای کاشت بولت مورد استفاده قرار می گیرد و نحوه کاشت به صورت چرخش می باشد، به نحوی که پس از تعبیه سوراخ و حفاری بتن کپسول با سایز مورد نظر را در داخل آن قرار می دهیم و سپس بولت را به صورت چرخشی داخل سوراخ قرار می دهیم.
چسبهای کپسولی که برای کاشت آرماتور مورد استفاده قرار می گیرد و نحوه کاشت به صورت ضربه می باشد، پس از تعبیه سوراخ و حفاری بتن کپسول مورد نظر را در داخل آن قرار می دهیم و سپس آرماتور را با ضربه چکش داخل سوراخ قرار می دهیم.
از نمونه موارد مصرف می توان به پروژه های زیر اشاره نمود:
نصب صندلی های استادیوم آزادی ، تختی ، نقش جهان اصفهان و …
نصب انواع پلیت و صفحه های فلزی بر روی بتن و ایجاد اتصال
نصب پلیت جهت نصب پایه های ریل سوم قطارهای درون شهری (مترو)