از جمله فوایدسازه های بتنی می توان به نکات زیر اشاره نمود:
دسترسی به مواد تشکیل دهنده بتن آسان است.
بتن را می توان به راحتی در قالبهای مختلف اعمال کرد
دارای مقاومت فشاری بالا و مقاوت کششی بسیار پایین می باشد که با قرار دادن  میلگرد یا آرماتور در آن این مشکل قابل حل می شود.
مقاومت فشاری بالای بتن موجب میشود تا ساختارهای بتنی از سازه های فلزی مقرون به صرفه تر باشند.
یکی از ضعف های عمده سازه های بتنی عدم گرفتن اتصال از این سازه ها می باشد از این رو جهت گرفتن اتصال از هر سازه بتنی از انکرهای مکانیکی یا شیمیایی استفاده می شود.
شرکت تقویت سازه کارا به عنوان دفتر مرکزی کالم آلمان وارد کننده انواع محصولات و چسبهای سازه ای کاشت بولت و آرماتور در بتن به منظور ایجاد اتصالات جدید در سازه های بتنی می باشد.
و در این زمینه دارای تجربه ی کافی در پرروﮊه های بزرگ و کوچک ساختمانی را  دارا می باشد.

 

کاشت میلگرد

20