برای دریافت کاتالوگ شرکت کلیک کنید اطلاعات بیشتر

فروش محصولات KALM

شرکت تقویت سازه کارا دفتر مرکزی فروش محصولات شرکت K-A-L-M آلمان در ایران بوده و در ارتباط مستقیم با کـارخانه تولید این محصــولات است

ارائه خدمات محصولات KALM

شرکت تقویت سازه با توجه به نیاز و نظر کارفرما در پروژه هـای خـاص، قادر به تغییر مقاومت چسبها و یا تغییر ویژگی سایر محصولات می باشد

حفاری و برش بتن

ارائه راهکارهای ساده ، اقتصـادی ، سریع و مطمئن در زمینه اتصــال فــولاد به بتن از اهـداف اصلی ماست

نمونه کارها

سایر نمونه کارها

آخرین مطالب

سایر مطالب